Bize Ulaşın

+90 (532) 230 02 21

Bir mail yazın!

Kendinizden bahsedin:

Mesaj:

Mesajınız başarıyla gönderildi. Uzmanlarımız en kısa sürede size dönüş sağlayacak. Close this notice.

Trafik Sigortası Teklifi

Detaylar:

Arabanız:

Teklif talebiniz başarıyla oluşturuldu. Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecek. Close this notice.

Hayat Sigortası Teklifi

Koruma seviyesi:

Detaylar:

Son 12 ayda tütün veya nikotin ürünlerini kullandınız mı?

Evet, kullandım Hayır, kullanmadım
Teklif talebiniz başarıyla oluşturuldu. Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecek. Close this notice.

Dask Sigortası Teklifi

Detaylar:

Konut Detayları

Konut m²

Teklif talebiniz başarıyla oluşturuldu. Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecek. Close this notice.

Konut Sigortası Teklifi

Konutunuz:

Detaylar:

Teklif talebiniz başarıyla oluşturuldu. Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecek. Close this notice.
2 years ago · by · 0 comments

DASK | Zorunlu Deprem Sigortası

Zede (Filmi izlemek için link’e tıklayın.)

Metehan Şereflioğlu / Demet Sever / Hüseyin Çamtepe / Ata Bacanakgil / 2014 / Birinci

Film, Van Depremi’nde evleri ağır hasar görmüş bir ailenin, zorunluluktan kamyonlarının arkasında yaşamalarını ele alıyor.

2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur.

DASK “Deprem geçecek, hayat devam edecek” yaklaşımından yola çıkarak, deprem sonrasında vatandaşların yaşamının kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmesini amaçlar. Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar. İster oturulamaz durumda ister kısmî hasarlı olsun, bina zararını en hızlı şekilde tazmin ederek, yaşamın normale dönmesine aracılık eder.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’nın yaygınlığını ülke genelinde birlikte çalıştığı sigorta şirketleri, bunlara bağlı acenteler ve banka şubelerinden oluşan dağıtım ağıyla artırırken, uyguladığı düşük prim maliyetleriyle de herkesin bu güvenceye sahip olmasını kolaylaştırmayı hedefler.

 

DASK * Türkçe Açılımı: Doğal Afet Sigortaları Kurumu

DASK * İngilizce Karşılığı: Insurance Authority for Natural Disasters

DASK * Almanca Karşılığı: Versicherungsträger für Naturkatastrophen

 

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Nedir?

 

Zorunlu Deprem Sigortası depremin; deprem sonucu infilak, yangın, yer kayması ve tsunami ’nin sigortalı binalarda neden olacağı hasarlara karşı güvence sağlayan zorunlu sigorta türüdür.

 

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Bulunan Yapı Tarzı Hangileridir?

 

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasında üç tür yapı tarzı mevcuttur;

 

 • Çelik, Betonarme Karkas Yapılar:

Dış ve iç duvarlarıyla tavan ve tabanı beton, taş, tuğla veya briket gibi yanmaz malzeme ile yapılmış çelik veya betonarme taşıyıcı karkas (kolon ve kirişler) bulunan yapılara denir. Ayrıca çatısı çelik konstrüksiyonlu yapılar da bu grupta yer alır.

 

 • Yığma Kâgir Yapılar:

Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz, taş, tuğla, boşluklu boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan; döşeme, merdiven ve tavanları, beton veya betonarme olan yapılardır.

 

 • Diğer Yapılar:

Yukarıda tanımı yazılan yapı gruplarına girmeyen kerpiç, ahşap vb. yapılardır.

 

Zorunlu Deprem Sigortası Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

 

Zorunlu Deprem Sigortası’nın geçerlilik süresi bir (1) yıldır.

 

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Nedir?

 

Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlere ve meskenlerin bulunduğu binalardaki ticarethanelere yönelik olarak ortaya çıkmış bir sigorta türüdür. Bu sigorta, teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılan zorunlu bir sigorta olup, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sunmaktadır.

 

Zorunlu Deprem Sigortası Hangi Binaları Kapsar?

 

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için hayata geçirilmiş bir sigorta türüdür.

6305 Sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınmıştır:

 • Tapu dairesine kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında kalan bağımsız bölümler
 • Bu binaların içinde yer alan ticarethane, büro, ofis ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeni ile devlet tarafından yapımı üstlenilen veya verilen kredi ile yapılan meskenler
 • Kat irtifakı kurulmuş binalar
 • Tapu dairesinde henüz cins değişikliği yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı’’ arsa vb. ‘’ olarak gözüken binalar
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için geçerlidir.

 

Hangi Binalar Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamında Değildir?

 

 • 11.1983 Tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler
 • Köy nüfusunda kayıtlı olan ve köyde sürekli olarak oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
 • Tamamı ticari veya sınai amaçlar için kullanılan binalar,
 • Projeli olarak yapılmayan ve mühendislik hizmeti almamış binalar,
 • Taşıyıcı sistemleri olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadilat yapıldığı veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Taşıyıcı sistemleri olumsuz yönde etkileyecek şekilde geçerli mevzuatlara ve projeye aykırı olarak inşa edilmiş binalar,
 • Kamu Kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanmaya uygun olmayan, harap, bakımsız ve metruk binalar.

 

DİKKAT!

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz.

 

Henüz İnşa Halindeki Konutlar İçin Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırılabilir mi?

 

İnşaat aşamasında olan ve yapımı henüz bitmiş olmayan konutlar için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılamaz.

 

İşyerleri Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamında mıdır?

 

Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ticarethane, büro, dükkân ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak gereklidir.

 

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Hangi Haller Teminat Dışında Tutulur?

 

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kar kaybı
 • İş durması
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başka ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 • Tüm bedeni zarar ve vefat
 • Manevi tazminat talepleri
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, tsunami, infilak veya yer kaymasının dışında kalan durumlar
 • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

 

Apartmanlarda Ortak Alanlar İçin Teminat Sunulur mu?

 

Zorunlu Deprem Sigortası ile binalardaki;

 

 • Temeller
 • Taşıyıcı sistem
 • Ana duvar
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Tavan ve tabanlar
 • Merdivenler, sahanlıklar, koridorlar
 • Çatılar ve bacalar
 • Asansörler

Teminat altına alınır. Bunların dışındaki diğer ortak alanlar için isteğe bağlı olarak yangın sigorta poliçesi teminatı alınabilir.

 

Zorunlu Deprem Sigortası Ev Eşyaları Veya Yangın vb. Riskler İçin de Teminat Sunar mı?

 

Zorunlu Deprem Sigortası deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kayması sonucu yalnızca binada oluşacak hasarlar için teminat sunar. Ev eşyaları zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir.

 

Kaçak Binalara Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırılabilir mi?

 

Kaçak binalar sigorta kapsamı dışında bırakılmıştır.

”Hazine ”, ”Belediye” gibi kamu arazileri üzerine yapılan binalar ile 27.12.199 tarihinden sonra inşa edilen, ancak ilgili mevzuatlar gereği ”inşaat ruhsatı” bulunmayan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girmez. Buna karşılık, 27.12.1999 tarihinden önce yapılmış olan binalarda ”inşaat ruhsatı” şartı aranmadığı için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir.

 

Tapu Kaydında Arsa, Bahçe, Bağ ve Tarla Olarak Görünen Alanlardaki Binalarda Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırılabilir mi?

 

2000 yılından önce inşa edilmiş ve tapu kaydında ”arsa” veya ”tarla ” vasıfları ile kayıtlı bulunan mesken olarak inşa edilmiş binaların ”bağımsız mülkiyet” e konu olup olmadığı veya kat irtifakının kurulup kurulmadığı göz önünde bulundurulmaz; 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanun kapsamı gereği, Zorunlu Deprem Sigortası’na tabi tutulur. Bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanı esas alınarak, arsa tapusuna ait bilgilerle yaptırılabilir.

 

Tapuda bu şekilde kayıtlı bulunan taşınmazın ”arsa tapusu” taşınmazın özel mülkiyete tabi olduğunu göstermekle birlikte binanın varlığını gösterir. Bu durumda sigortanın, arsa tapusuna ait bilgilerinin yanı sıra sigorta ettirenin beyanı esas alınarak yapılması gerekmektedir. Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları da sigorta ettirenin beyanının esas alınmasını şart koşar.

 

Tapu Kaydında Mesken Olarak Kayıtlı İşyerine DASK Düzenlenir mi?

 

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro, ofis ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girer.

 

Tapu Kaydında “Ticarethane” Olarak Belirtilmiş Ama Kullanımda “Mesken” Olan Bir Daire İçin DASK Düzenlenir mi?

 

Mesken (daire) tapu kaydında ticarethane olarak belirtilmiş ise, mesken olarak kullanılsa da Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenemez. Bu gibi binalar için tapuda ”cins tashihi” yapılması ve ”ticarethane” ibaresinin ”mesken” olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Aksi durumda DASK düzenlenemez.

 

Tapu Kaydında Niteliği “Konut” Olarak Düzenlenmiş Fakat Edinme Sebebi Açıklamasında “Bodrum Katta Odunluk” Olarak Gösterilen Bölümler İçin DASK Düzenlenebilir mi?

 

Söz konusu yer konut amaçlı yapılmış ise ancak odunluk veya kömürlük olarak kullanılıyorsa DASK yaptırılması zorunludur. Bu durumda söz konusu yerin ayrı tapusu’ da bulunmalıdır. Eğer apartmanın genel odunluk veya kömürlüğü ise bu gibi yerleri için poliçe yaptırmak gerekli değildir. Apartmanın müşterek yerleri sigorta bedelinin içinde ”zımni” olarak tanımlanır.

Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası

Tapu Kaydında Kat İrtifakı Niteliği “Pansiyon” Olarak Belirtilmiş Bina İçin DASK Düzenlenebilir mi?

Tapu kaydında niteliği ”pansiyon” olarak belirtilen ilgili yerin tamamı mevcut durumda pansiyon olarak kullanılıyor ise, kullanım şekli ”ticarethane” olarak nitelendirileceğinden Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalır. Eğer tapu kaydında niteliği ”pansiyon” olarak belirtilmiş fakat kullanım şekli ”mesken” ise tapu kaydında cins tashihi yapılarak, DASK yaptırılabilir.

 

Tapusu Alınmamış Kooperatif Konutları İçin DASK Yaptırılabilir mi?

Kooperatiften tapu bilgileri alınarak DASK yaptırılabilir.

 

Kooperatif Yönetiminin İflası Durumunda, Yetkili Kimse Kalmadığı Durumlarda ve Ayrıca Kişinin Üzerinde Tapu Bulunmuyorsa, Kooperatif Belgesi İle DASK Yaptırılabilir mi?

Bina ve hisse sahipliğinin tespitini gösteren belgenin sağlanması halinde DASK düzenlenebilir.

 

Zorunlu Deprem Sigortası Yapıldığına Dair Kontrol Noktaları Nerelerdir?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince tapu ve elektrik/su aboneliği işlemleri için DASK şartı aranır.

 

Köy Statüsündeki Yer “Belde” Olursa DASK Düzenlenebilir mi?

Belediye mücavir alanlarında kalan ve belediyelerden hizmet alan meskenler için poliçe düzenlenebilir.

 

Gecekondulara Zorunlu Deprem Sigortası Düzenlenebilir mi?

Hazine arazisi üzerinde bulunmamak şartıyla, tapusu bulunan gecekondulara DASK düzenlenebilir.

 

Kerpiç Evler İçin Zorunlu Deprem Sigortası Düzenlenebilir mi?

‘’Diğer Yapılar’’ kategorisinde değerlendirilen ahşap, kerpiç ve benzeri evlere DASK düzenlenebilir.

 

Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Taşınmazlar İçin Zorunlu Deprem Sigortası Düzenlenebilir mi?

Söz konusu derneklere ait taşınmazlar 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamında DASK‘a tabidir.

 

“ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TEMİNATI ( DASK) T.C SINIRLARI İÇERİSİNDE GEÇERLİDİR.”

 

DASK Adres Kodu Uygulaması Nedir?

 

Zorunlu Deprem Sigortası için DASK adres kodu uygulaması başladı. Bu sayede konut ile ilgili tüm işlemlerde adres kodunu bilmek yeterli olacağı gibi, hatalı adres bildiriminden kaynaklanan sorunlarda engellenmiş olacaktır.

Ulusal Adres Veri Tabanında yer alan adres koduna Nüfus ve Vatandaşlık İşleri web sitesi üzerinden adres sorgulama yaparak ulaşılabiliyor. Ayrıca vatandaşlar muhtarlık, belediye veya nüfus müdürlüklerinden de adres kodunu öğrenebilirler.

 

Adres Kodu Ne İşe Yarar ve Getirdiği Avantajlar Nelerdir?

 

 • Her kurum için adres bilgileri standart olacak.
 • Adres takibi kolaylaşacak. Zorunlu Deprem Sigortası bulunmayan evlerin sahipleri tespit edilebilecek.
 • DASK kapsamında olan binalar için yanlışlıkla poliçe üretilmesi engellenecek.
 • Adres bilgilerinin yanlış verilmesinden kaynaklanan hatalı veya mükerrer poliçe üretimi gibi sorunlar ortadan kalkacak. Aynı konut için yanlışlıkla daha fazla prim ödemenin önüne geçilecek.
 • Deprem durumunda DASK sigortası bulunan binanın yeri daha kolay belirlenecek, sigorta hizmeti daha hızlı ve kolay ulaşacak.

 

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Sigorta Bedeli Nasıl Tespit Edilmektedir?

 

Hazine Müsteşarlığı tarafından içinde bulunulan yıl için bina yapı türüne göre belirlenen metrekare bedeli ile sigortalanacak binanın brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu zorunlu deprem sigortası bedeli bulunur

 

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Ödenmesi Gereken Prim Tutarları Neye Göre Belirlenmektedir?

 

 • Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi
 • Binanın yapı tarzı
 • Sigortalanacak meskenin brüt yüz ölçümü
 • Ödenecek prim tutarları yukarıda sayılan maddeler tespit edilerek belirlenir

 

Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesinde Muafiyet Uygulanır mı?

 

Sigorta muafiyeti, zorunlu deprem sigortası poliçelerinde de uygulanmaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası’nda her bir hasar için %2 muafiyet uygulanır. Bu demektir ki poliçe bedelinin %2‘sini aşmayan maddi hasarlardan sigorta şirketi muaftır ve bu bedeli aşmamış zararları sigorta karşılamamaktadır.

Poliçe bedelinin %2‘sini aşmayan zararlar sigortalı tarafından ödenir. Oluşan zarar muafiyet bedelini aştığı durumlarda, sigorta şirketi muafiyet bedelini tazminattan düşerek ödemektedir.

Ayrıca muafiyet uygulamasında her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

 

Bina Ortak Alanları Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamına Dâhil midir?

Bina ortak alanları zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir ancak güvenli bir yaşam için bina yönetimleri Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmalıdır.

 

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Azami Teminat Limiti Nedir?

 

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmesini amaç edinir.

DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 OCAK 2013 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 150 Bin TL’dir.

Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti(arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.

Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilirsiniz.

 

Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmak İçin Gereken Bilgi ve Belgeler

 

Sigortalının:

 • Adı
 • Adresi
 • Telefonu
 • Cep ­Telefonu
 • TC Kimlik Numarası
 • Vergi Kimlik Numarası( Tüzel kişiler için)

Sigortalanacak Binanın:

 • Açık Adresi
 • Tapu Bilgileri
 • İnşa Yılı
 • Yapı Tarzı
 • Toplam Kat Sayısı
 • Hasar Durumu
 • Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2)
 • Kullanım Şekli

 

DİKKAT!

Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanır. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.

Diğer yazılarımız için link’e tıklayın.

Comments

Not found any comments yet.

Leave a reply

Your email address will not be published, and your website url is not required.

Uzman Ekip, Uzman Danışmanlık

All Risk
İnşaat Sigortası

Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

Uzmanlar Sigorta

Sigorta Aracılık Hizmetleri

Sultangazi
İstanbul

İletişim Bilgileri

Email
iletisim@uzmanlarsigorta.com

+90 (532) 230 02 21

Mesai Saatleri: 08:30 - 18:00