Bize Ulaşın

+90 (532) 230 02 21

Bir mail yazın!

Kendinizden bahsedin:

Mesaj:

Mesajınız başarıyla gönderildi. Uzmanlarımız en kısa sürede size dönüş sağlayacak. Close this notice.

Trafik Sigortası Teklifi

Detaylar:

Arabanız:

Teklif talebiniz başarıyla oluşturuldu. Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecek. Close this notice.

Hayat Sigortası Teklifi

Koruma seviyesi:

Detaylar:

Son 12 ayda tütün veya nikotin ürünlerini kullandınız mı?

Evet, kullandım Hayır, kullanmadım
Teklif talebiniz başarıyla oluşturuldu. Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecek. Close this notice.

Dask Sigortası Teklifi

Detaylar:

Konut Detayları

Konut m²

Teklif talebiniz başarıyla oluşturuldu. Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecek. Close this notice.

Konut Sigortası Teklifi

Konutunuz:

Detaylar:

Teklif talebiniz başarıyla oluşturuldu. Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecek. Close this notice.
2 years ago · by · 0 comments

Kasko Sigortası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bu yazımızda Kasko Sigortası’nı tüm yönleri ile ele alacağız. Kasko Sigortası hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar yazımızın alt başlıklarında:

KASKO SİGORTASI NEDİR?

KASKO SİGORTASI YAPTIRMAK ZORUNLU MUDUR?

KASKO SİGORTASI KİMİN HASARINI KARŞILAR?

KASKO SİGORTASININ GEÇERLİ OLDUĞU COĞRAFİ SINIR NEDİR?

KASKO SİGORTASI HANGİ DURUMLARDA KARŞILAŞILAN HASARLARI TEMİNAT ALTINA ALIR?

KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI’NDA KASKO SİGORTASI ÜRÜNLERİ NASIL SINIFLANDIRILMIŞTIR?

KASKO SİGORTASI SAHİBİ/SİGORTALI, HASAR ANINDA NELERİ YAPMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?

Diğer tüm konu başlıkları ve sorularınızın cevapları yazımızın devamında…

Kasko Sigortası Nedir?

 

Kasko Sigortası; kaza, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs vb. durumlarda oluşabilecek zararlara karşı aracınızı güvence altına alan sigorta türüdür. Kasko sigortası ile aracınızda oluşabilecek hasar ve kayıpların maliyetini kasko yaptırdığınız sigorta şirketine devretmiş olursunuz.

 

Kasko Sigortası Yaptırmak Zorunlu mudur?

 

Kasko Sigortası yaptırmak zorunlu değildir. Trafik sigortasının aksine isteğe bağlıdır.

 

Kasko Sigortası Kimin Hasarını Karşılar?

 

Kasko Sigortası sadece kendi aracınızın maddi hasarını karşılarken ek teminat olarak sunulan Mali Mesuliyet Teminatı karşı tarafa verdiğiniz maddi ve kişisel zararları, ferdi kaza ise araç içindeki kişileri teminat altına alır.

 

Kasko Sigortası’nın Geçerli Olduğu Coğrafi Sınır Nedir?

 

Kasko Sigortası ekstra teminat primleri yatırılmadığı sürece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. İsteğe bağlı olarak, süreli veya süresiz yurt dışı kapsamı hizmeti veren sigorta şirketleri de bulunmaktadır.

 

Kasko Sigortası Hangi Durumlarda Karşılaşılan Hasarları Teminat Altına Alır?

 

 • Aracın karayollarında kullanılan motorlu veya motorsuz taşıtlarla çarpışması
 • Hareket halinde iken sigortalının ya da aracı kullananın iradesi dışında araca sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler
 • Aracın yanması
 • Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

Durumlarında oluşan hasarlar Kasko Sigortası ile teminat altına alınır. Bunların yanı sıra kaskonun teminat kapsamına ek teminatlar eklenebilir. Bu teminatlara örnek olarak sel ve su baskınları, deprem, terörist eylemler vb. sıralanabilir.

 

Kasko Sigortası Genel Şartları’nda Kasko Sigortası Ürünleri Nasıl Sınıflandırılmıştır?

 

01.04.2013 Tarihinde yürürlüğe giren genel şartlarda;

 • Dar Kasko
 • Kasko
 • Genişletilmiş Kasko

Olmak üzere ürün isimleri ve içerikleri tanımlanmıştır.

Servis ve hasarlarda kullanılacak parça seçimi sigortalının tercihine bırakılmış, poliçe prim hesaplamasında bu seçim kriterleri de baz alınmıştır.

 

Dar Kasko: Kasko Sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarından yalnızca bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Kasko: Kasko Sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.

Genişletilmiş Kasko: Kasko Sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dâhil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

 

Kasko Sigortası Sahibi/Sigortalı, Hasar Anında Neleri Yapmakla Yükümlüdür?

 

Kasko Sigortası sahibi, hasarın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde durumu sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.

Sigortalı sanki sigortalı değilmişçesine gerekli tüm koruma ve kurtarma önlemlerini almalı ve bu amaçla sigorta şirketi tarafından verilen talimatlara elinden geldiğince uymalıdır. Aracın çalınması durumunda derhal yetkili makamlara bildirimde bulunulmalıdır. Zararın tahmini miktarı ve zarara neden olan olay beyan şeklinde yazılı makul ve uygun bir süre içerisinde sigorta şirketine bildirilmelidir. Sigortalı, rücu işlemlerinde kullanılacak bilgi ve belgeleri gecikmeden sigorta şirketine vermelidir.

RÜCU HAKKI: Sigorta şirketi sigorta bedelini ödedikten sonra hukuken sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta ettiren kimsenin oluşan zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı dava hakkı varsa, bu hak tazmin ettiği bedel tutarında sigorta şirketine intikal eder.

 

Kasko Sigortası İle Trafik Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

 

Trafik sigortası sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda Kasko Sigortası yaptırılması gerekmektedir. Kasko Sigortası kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Trafik sigortası yaptırılması zorunlu olan bir sigorta iken, Kasko Sigortası isteğe bağlı olarak yaptırılır. Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamazken, Kasko Sigortasına ek olarak Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

(Sigorta şirketlerinin teminatların geliştirilmesi amacıyla oluşturdukları paket poliçelerde kasko sigortaları ile birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortaları da ek poliçelerle verilmektedir.)

 

Kasko Bedeli/Araç Rayiç Değeri Nedir ve Hangi Durumlarda Gereklidir?

 

Araç değerleri yıldan yıla değiştiğinden, kasko bedeli hesaplanırken aracın şu anki değerini belirlemek için rayiç değer belirleme yoluna gidilmektedir. Örneğin, 2014 model bir aracın şu anki değerini belirlemek için bu yöntem uygulanmaktadır. Araç rayiç bedelinin belirlenmesi, Kasko Sigortası bulunan araçların hasar ve pert durumlarında gereklidir.

Aracın pert olması demek sigortalı bir aracın %70 ‘inin veya daha fazlasının hasara uğraması ya da onarım masraflarının aracın sigorta değerine yaklaşması demektir.

Yeni kasko sistemi yasası ile poliçeye araç bedeli yerine araç bedelinin nasıl belirleneceği yazılmaktadır. Araç rayiç değerinin belirlenmesi ile aracın sigortalandığı tarihteki değeri değil, hasar gördüğü tarihteki değeri dikkate alınıp buna göre ödeme yapılmaktadır. Bu sayede ödenecek tutar konusunda sigortalı ile sigorta şirketi arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar önlenmektedir. Kasko bedeli, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından araçların marka, model ve üretim yılına göre hazırlanan araç kasko değer listesi esas alınarak tespit edilir. Sigorta şirketlerinin araç rayiç değer belirlemede kullanabilecekleri açıklanan referans kaynaklar şunlardır:

TSB Kasko Değer Listesi | Sahibinden.com | Dod | Arabam.com

Ses, iletişim ve görüntü cihazları ile ilave olarak yer alan donanım için kasko bedeli ayrıca hesaplanır.

 

Kasko Poliçesinde Araç Bedeli Enflasyona Karşı Nasıl Korunmaktadır?

 

Piyasa değeri ile sınırlı kalmak şartıyla, bir yıl içerisinde belirlenen bir enflasyon oranında sigorta bedelinin artışını teminat altına almak mümkündür. Ancak bu amaçla oluşturulmuş olan teminatını isteğe bağlı olarak satın almak gerekir.

 

Aracın Pert/Ağır Hasarlı Olması ya da Çalınması Durumunda Kasko Poliçesinde Yazan Sigorta Bedeli Ödenir mi?

Sigorta Bedeli kısmında belirli bir tutar yer alması yerine poliçede “Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.” ibaresine yer verilmektedir.

Rayiç değerde esas alınacak referansa veya rayiç değerin hesaplama yöntemine poliçede yer verilmektedir. Bu yönde bir belirleme bulunmaması ya da belirlemenin somut olmaması durumunda Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanan Kasko Değer Listesi esas alınmaktadır.

 

Araç El Değiştirmesinde Kasko Poliçesi de El Değiştirir mi?

 

Araç el değiştirdiğinde kasko poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlenmemiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişi, isteği halinde yeniden sigorta yaptırabilir.

 

Sigortalı Öldüğünde Kasko Sigorta Poliçesinin Durumu Ne Olur?

 

Sigortalıya ait tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devredilir. Devir için varislerin mirasta hak sahibi olduğunun ibrazı gereklidir.

 

Araç Noter Satışı Olmaksızın El Senedi İle Satılmış ve Alan Kişi Kazaya Karışmış İse Satan Açısından Sorumluluk Söz Konusu Olur mu?

 

Satan kişi sorumludur. Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ile mümkün olmaktadır. Noter satışı olmayan araçlar için işleten sıfatı değişmediği için her iki tarafın kendi aralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

 

Hasarsızlık İndirimi Nedir?

 

Hasarsızlık indirimi, sigorta şirketlerinin poliçe süresini hasarsız olarak tamamlayan sigortalılarını ödüllendirme amaçlı oluşturdukları ve kasko poliçenizin primini %65’e varan oranlarda azaltan önemli bir indirimdir.

Hasarsız geçen yıl sayısındaki artışla birlikte indirim oranı da artmaktadır. Sigorta şirketine göre farklılık gösteren indirim oranları genel uygulamada %30’dan %65’e varmaktadır. Hasarsızlık devam ettiği sürece her geçen yıl biraz daha düşük prim ödeyerek sigorta yaptırılabilmektedir.

 

Hasarsızlık Durumunu Bozmayan Durumlar Nelerdir?

 

Bazı sigorta şirketleri poliçe süresi içerisinde gerçekleşen cam kırılması veya radyo/teyp çalınması gibi hasarları yılda bir kereye mahsus olmak üzere hasarsızlık indirimini koruyarak karşılamaktadır. Bu uygulamanın olmadığı sigorta şirketleri bu tür durumlarda oluşan hasarlardan dolayı sigortalının hasarsızlık durumunu bozmakta ve poliçe yenileme döneminde sigortalının hasarsızlık indirimi azaltmakta ya da tamamen kaldırmaktadır.

%100 rücu durumlarında hiçbir sigorta şirketi hasarsızlığı bozmamaktadır. Bu tür hasarlar, aracın karıştığı kazada sürücüsünün hiçbir kusurunun bulunmadığı, yani karşı tarafın tamamen kusurlu olduğu hasarlardır. Bu tür hasarlarda sigortalı, sigorta şirketinden hem hasar tazminatını almakta hem de poliçesindeki hasarsızlık indirimini korumaktadır. Sigortalının tamamen kusursuz olduğunun resmi bir evrakla (zabıt/tutanak) belgelenmesi ve kazaya sebep olan tarafın tespit edilmesi gereklidir.

Bazı sigorta şirketleri aracın iç ve dış yüzeylerinde meydana gelen mini hasarları (sıyrık, çizik, vuruk vb.) hasarsızlık indirimini koruyarak karşılamaktadır. Bu şirketler bu tür hasarların poliçe veya eklerinde belirtilen yazılı şartlar ve limitlerle mini hasar teminatı olarak belirtilmesi ile karşılanmasını sağlamakta ve bu teminattan yararlanan müşterilerinin hasarsızlık indirimini bu sayede koruma altına almaktadırlar.

 

Poliçe Bitiş Tarihinden İtibaren Yenileme Yapılmazsa Hasarsızlık İndirimi Devam Eder mi?

 

Hasarsızlık indirimi için sigorta sürekliliği esastır. Bu nedenle bitiş tarihinden belirli bir süre sonraya kadar yenilenmeyen kasko sigortalarında sigortalı hasarsızlık indirimini kaybedebilir.

 

Hasarsızlık İndirimine Hak Kazanmış Bir Aracın Sigorta Yenilemesinin Başka Şirkete Yaptırılması Durumunda Hasarsızlık İndirimi Devam Eder mi?

 

Sigortalının önceki poliçesinde hasarsızlığa hak kazandığına ilişkin bir belgenin, önceki sigorta şirketi tarafından yeni sigortayı yapacak olan şirkete intikal ettirilmesiyle hasarsızlık indirimi devam eder. Hasarsızlık indirim hakkının kaybolmaması için sigortaya ara verilmemesi gerekmektedir.

 

Hasarsızlık İndirimine Hak Kazanmış Bir Araç Satıldığında Yeni Alınan Araçta da Bu Hak Devam Eder mi?

 

Hasarsızlık indirimi hakkı yeni alınan araçta devam edebilir. Hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için poliçenin kesintisiz devam etmesi gerekmektedir. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. Sigortalı, yeni aracı satın alıncaya kadar geçen sürede sigorta şirketinin uygulamasına bağlı olarak poliçeyi dondurabilir. Sigorta bitim tarihinden önceki herhangi bir tarihte, yine aynı cins araç alındığı bildirildiğinde, poliçe süresi durdurulan süre kadar uzatılır ve hasarsızlık indirimi yeni araçta da devam ettirilir. Eski ve yeni araç arasında oluşabilecek prim farkı gün esaslı olarak sigortalıdan tahsil edilir.

 

Kusurun %100 Karşı Tarafta Olduğu Bir Kazada Kasko Sigortası’ndan Yararlanmak Hasarsızlık İndirimini Bozar mı?

 

Karşı tarafın %100 kusurlu olduğu kazalarda kasko sigortasından hasar talep edilmesi durumunda hasarsızlık indirimi kaybedilmez.

Karşı tarafın tam kusurlu olduğunun resmi olarak belgelendirilmiş olduğu durumlarda, sigorta şirketi hasar bedelini karşı tarafın sigortasından tazmin etmektedir. Bu durumda mevcut sigortanıza ait hasarsızlık indirimi bozulmamış olur ve devam eder.

 

Aracın Çekilmesi Esnasında Oluşan Hasarlar Kasko Sigortası’na Dâhil midir?

 

Aracın yetkili kişilerce çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dâhildir. Sigorta şirketleri yetkisiz kişilerce çekilmeyi de ek olarak poliçe içeriğine göre teminat altına alabilir.

 

Araç Başka Bir Taşıtla Taşınırken Hasar Olursa Kasko Sigortası Hasarı Karşılar mı?

 

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar kasko sigortası teminatına dâhildir. Diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

 

Aracın Aksesuarları Kasko Sigortası Kapsamına Dâhil midir?

 

Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Sonradan eklenen özel lastik ve çelik jantlar değer olarak standartlarından farklı olduğundan, değerleri sigortalı ile sigorta şirketi tarafından mutabık kalınarak tespit edilmeli ve poliçede belirtilmelidir. Orijinal olmayan teyp, radyo, kolon, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilir. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi ve aracın orijinalinde olup olmadığı bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir.

 

Araç Hasar Gördüğünde, Tamirde Geçen Sürede Oluşan Ulaşım Giderleri veya İş Durması Kayıpları Kasko Teminatına Dâhil midir?

 

Sigortalı aracın çalınma hariç olmak üzere kasko teminatına dâhil olan bir kaza sonucu zarar görmesi halinde, belirli tamir süresi içinde özel araçlar için “ulaşım ve konaklama giderleri” ve ticari araçlar için “iş durması” teminatları belirlenen limitlerle sınırlı olarak ek prim ile teminat altına alınabilmektedir.

 

Kasko Sigortalı Aracın Çalınması Halinde Tazminat Ödenmeden Bekleme Süresi Var mıdır?

 

Çalınan aracın bulunması için yapılan araştırmaların 30 gün içerisinde sonuç vermediği durumlarda, ilgili makamlardan aracın bulunamadığına dair yazı alınması karşılığında sigorta şirketi tazminatı ödemektedir. Ödeme gerçekleştikten sonraki dönemde çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigorta şirketine derhal bildirmekle yükümlüdür. Sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigorta şirketine devreder.

 

Kasko Poliçesinde Araç Bedeli Enflasyona Karşı Nasıl Korunmaktadır?

 

Piyasa değeri ile sınırlı kalmak şartıyla, bir yıl içerisinde belirlenen bir enflasyon oranında sigorta bedelinin artışını teminat altına almak mümkündür. Ancak bu amaçla oluşturulmuş olan teminatını isteğe bağlı olarak satın almak gerekir.

 

Aracın Pert/Ağır Hasarlı Olması ya da Çalınması Durumunda Kasko Poliçesinde Yazan Sigorta Bedeli mi Ödenir?

 

Sigorta bedeli kısmında belirli bir tutar yer alması yerine poliçede ”sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır ” ibaresine yer verilmektedir.

Rayiç değerde esas alınacak referansa veya rayiç değerin hesaplama yöntemine poliçede yer verilmektedir. Bu yönde bir belirleme bulunmaması ya da belirlemenin somut olmaması durumunda Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanan Kasko Değer Listesi esas alınmaktadır.

 

Araç El Değiştirdiğinde Kasko Poliçesi de El Değiştirir mi?

 

Araç el değiştirdiğinde kasko poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlenmemiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişi isteği halinde yeniden sigorta yaptırabilir.

 

Sigortalının Vefatı Durumunda Kasko Sigortası Poliçesinin Durumu Ne Olur?

 

Sigortalıya ait tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devredilir. Devir için varislerin mirasta hak sahibi olduğunun ibrazı gerekmektedir.

 

Araç Noter Satışı Olmaksızın El Senedi İle Satılmış ve Alan Kişi Kazaya Karışmış İse Satan Açısından Sorumluluk Söz Konusu Olur mu?

 

Satan kişi sorumludur. Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ile mümkün olmaktadır. Noter satışı olmayan araçlar için işleten sıfatı değişmediği için her iki tarafın kendi aralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

 

Hasarsızlık İndirimi Nedir?

 

Hasarsızlık indirimi, sigorta şirketlerinin poliçe süresini hasarsız olarak tamamlayan sigortalılarını ödüllendirme amaçlı oluşturdukları ve kasko poliçenizin primini %65 ‘e varan oranlarda azaltan önemli bir indirimdir.

Hasarsız geçen yıl sayısındaki artışla birlikte indirim oranında artmaktadır. Sigorta şirketine göre farklılık gösteren indirim oranları genel uygulamada %30‘dan % 65’e varmaktadır. Hasarsızlık devam ettiği sürece her geçen yıl biraz daha düşük prim ödeyerek sigorta yaptırılabilmektedir.

 

Hasarsızlık Durumunu Bozmayan Durumlar Nelerdir?

 

Bazı sigorta şirketleri poliçe süresi içerisinde gerçekleşen cam kırılması veya radyo/teyp çalınması gibi hasarları yılda 1 kereye mahsus olmak üzere hasarsızlık indirimini koruyarak karşılamaktadır. Bu uygulamanın olmadığı sigorta şirketleri bu tür durumlarda oluşan hasarlardan dolayı sigortalının hasarsızlık durumunu bozmakta ve poliçe yenileme döneminde sigortalının hasarsızlık indirimini azaltmakta ya da tamamen kaldırmaktadır.

%100 rücu durumlarında hiçbir sigorta şirketi hasarsızlığı bozmamaktadır. Bu tür hasarlar aracın karıştığı kazada sürücünün hiçbir kusurunun bulunmadığı yani karşı tarafın tamamen kusurlu olduğu hasarlardır. Bu tür hasarlarda sigortalı, sigorta şirketinden hem hasar tazminatını almakta hem de poliçesindeki hasarsızlık indirimini korumaktadır. Sigortalının tamamen kusursuz olduğunun resmi bir evrakla (zabıt/tutanak) belgelenmesi veya kazaya sebep olan tarafın tespit edilmesi gerekmektedir. Bazı sigorta şirketleri aracın iç ve dış yüzeylerinde meydana gelen mini hasarları (sıyrık, çizik, vuruk vb.) hasarsızlık indirimini koruyarak karşılamaktadır. Bu şirketler bu tür hasarların poliçe veya eklerinde belirtilen yazılı şartlar ve limitlerle mini hasar teminatı olarak belirtilmesi ile karşılanmasını sağlamakta ve bu teminattan yararlanan müşterilerinin hasarsızlık indirimini bu sayede koruma altına almaktadır.

 

Poliçe Bitiş Tarihinden İtibaren Yenileme Yapılmazsa Hasarsızlık İndirimi Devam Eder mi?

 

Hasarsızlık indirimi için sigorta sürekliliği esastır. Bu nedenle bitiş tarihinden belirli bir süre sonraya kadar yenilenmeyen kasko sigortalarında sigortalı hasarsızlık indirimini kaybedebilir.

 

Hasarsızlık İndirimine Hak Kazanmış Bir Aracın Sigorta Yenilemesinin Başka Şirkete Yaptırılması Durumunda Hasarsızlık İndirimi Devam Eder mi?

 

Sigortalının önceki poliçesinde hasarsızlığa hak kazandığına ilişkin bir belgenin, önceki sigorta şirketi tarafından yeni sigorta yapacak olan şirkete intikal ettirilmesiyle hasarsızlık indirimi devam eder. Hasarsızlık indirim hakkının kaybolmaması için sigortaya ara verilmemesi gerekmektedir.

 

Hasarsızlık İndirimine Hak Kazanmış Bir Araç Satıldığında Yeni Alınan Araçta da Bu Hak Devam Eder mi?

 

Hasarsızlık indirimi hakkı yeni alınan araçta devam edebilir. Hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için poliçenin kesintisiz devam etmesi gerekmektedir. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dâhil edilmesi gereklidir. Sigortalı, yeni aracı satın alıncaya kadar geçen sürede sigorta şirketinin uygulamasına bağlı olarak poliçeyi dondurabilir. Sigorta bitim tarihinden önceki herhangi bir tarihte, yine aynı cins araç alındığı bildirildiğinde, poliçe süresi durdurulan süre kadar uzatılır ve hasarsızlık indirimi yeni araçta da devam ettirilir. Eski ve yeni araç arasında oluşabilecek prim farkı gün esaslı olarak sigortalıdan tahsil edilir.

 

Aracın Çekilmesi Esnasında Oluşan Hasarlar Kasko Sigortası’na Dâhil midir?

 

Aracın yetkili kişilerce çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dâhildir. Sigorta şirketleri yetkisiz kişilerce çekilmeyi de ek olarak poliçe içeriğine göre teminat altına alabilir.

 

Araç Başka Bir Taşıtla Taşınırken Hasar Olursa Kasko Sigortası Hasarı Karşılar mı?

 

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar kasko sigortası teminatına dâhildir. Diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

 

Araç Hasar Gördüğünde, Tamirde Geçen Sürede Oluşan Ulaşım Giderleri Veya İş Durması Kayıpları Kasko Teminatına Dâhil midir?

 

Sigortalı aracın çalınma hariç olmak üzere kasko teminatına dâhil olan bir kaza sonucu zarar görmesi halinde, belirli tamir süresi içinde özel araçlar için ”ulaşım ve konaklama giderleri” ve ticari araçlar için ”iş durması” teminatları belirlenen limitlerle sınırlı olarak ek prim ile teminat altına alınabilmektedir.

 

Kasko Sigortalı Aracın Çalınması Halinde Tazminat Ödenmeden Bekleme Süresi Var mıdır?

 

Çalınan aracın bulunması için yapılan araştırmaların 30 gün içerisinde sonuç vermediği durumlarda, ilgili makamlardan aracın bulunmadığına dair yazı alınması karşılığında sigorta şirketi tazminatı ödemektedir. Ödeme gerçekleştikten sonraki dönemde çalınan araç bulunduğu takdirde bu durumu sigortalı kişi sigorta şirketine derhal bildirmekle yükümlüdür. Sigortalı aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigorta şirketine devreder.

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası Neleri Kapsar?

 

Kasko Sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu ihtiyacınıza uygun doğru teminatların seçilmesidir. Kasko Sigortası çarpma, çarpılma, yanma ve çalınma ana teminatlarını içerir. Diğer pek çok riskinizi de aşağıda detaylı yazılı ek teminatlar ile güvence altına alabilirsiniz.

 

Enflasyon Teminatı

 

Olası bir hasarda sigortalı aracın değerinin enflasyona karşı korunmasını sağlar.

 

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı

 

Deprem ve yanardağ püskürmesi sonucu sigortalı araçta oluşabilecek hasarlar teminat altına alınır.

 

Terör Teminatı

 

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ile bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda oluşabilecek zararlar güvence altına alınır.

 

Sel ve Su Baskını Teminatı

 

Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar bu teminat kapsamında ödenir. Son yaşadığımız sel felaketinde mağdur duruma düşen kaskolu araç sahiplerinin poliçelerinde bu teminatın olmaması halinde oluşan zararları sigorta şirketince maalesef karşılanmamaktadır. Bu nedenle bu güvencenin alınması çok önemlidir.

 

Ferdi Kaza Teminatı

 

Çok küçük bir prim ile vefat ve kalıcı sakatlığa karşı araçta bulunan şoför ve yolcuları güvence altına alır. Bir kaza sonucunda araçta bulunanların vefat etmeleri halinde kanuni varislerine, kalıcı sakat kalmaları halinde ise kendilerine poliçede yazılı limitlerde tazminat ödenir,

 

Ferdi Kaza Deprem Teminatı

 

Deprem sonucu araçta bulunan yolcuların vefat etmeleri durumunda kanuni varislerine, kalıcı sakat kalmaları durumunda kendilerine tazminat ödenir.

 

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı

 

Sigortalı aracın sahibine düşen hukuki sorumluluk karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (trafik sigortası) limitlerini aşıyorsa yani bir kaza durumunda üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar zorunlu trafik sigortası limitlerini aşıyorsa bunun üzerinde kalan kısım için poliçede yazılı limitler dâhilinde ilave güvence sağlar.

 

Hukuksal Yardım Teminatı

 

Bir kaza sonucu araca bağlı veya sürücüden kaynaklanan uyuşmazlıklardan doğan hukuki giderleri karşılar. Limitler dâhilinde bütün işlemlerin masraflarını ve sürücünün geçici olarak serbest bırakılabilmesi için kefalet ücretini borç olarak öder.

 

Eskime Payı Düşmeme Teminatı

 

Aracın hasar sebebiyle tamir edilmesi sırasında değiştirilen hasarlı parçalarının yerine yenilerinin sigortalı tarafından herhangi bir ek prim ödenmeden takılmasını sağlar. Teminat alınmaz ise aracın yaşı ile orantılı olarak hasar tazminatından kesinti yapılır.

 

Kullanım Kaybı Teminatı

 

Aracın bir hasar sonucu kullanılamadığı hallerde şehir içi taksi ve kiralık araç gibi ulaşım giderleri limitler dâhilinde karşılanır.

 

Yardım Hizmet Paketi Teminatı Nedir?

 

Elektrik arızası, mekanik arıza, yangın, hırsızlık veya kaza sonucu sigortalı aracın hareket edememesi ile araç ve içindeki tüm yolcuların kaza sonucu gerekli yardım hizmetlerini alabilmeleri bu güvence ile mümkündür.

 

Hasar İkame Teminatı Nedir?

 

Aracın bir zarara uğraması sonucunda ödenen hasar tutarı kadar sigorta bedeli düşer ve sigorta eksik bedel üzerinden devam eder. Örneğin 40.000 TL üzerinden sigortalı aracınızın 7.000 TL hasarı olduğunda poliçe 33.000 TL bedel üzerinden devam edecektir. Poliçenin aracın eski değeri üzerinden devam edebilmesi için hasar ikame zeyilinin yapılması gerekmektedir. Bu teminatın alınması halinde zeyil yaptırmak gerekmez ve hasar durumunda sigorta bedeli tazminat bedeli kadar azalmaz.

 

Alevsiz Yangın Teminatı Nedir?

 

Sigortalı araçta sigara ve benzeri maddelerin koltuk ile döşeme gibi araç içindeki ekipmana teması meydana geldiğinde yangın dışında oluşan zararlar bu güvence kapsamında karşılanır.

 

Kilit Sistemi Teminatı Nedir?

Araç anahtarının poliçede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması, çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarları ile kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi masrafları bu teminatla güvence altına alınır.

 

Yurt Dışı Teminatı Nedir?

 

Sigortalı aracın yurt dışında poliçe kapsamı dâhilinde meydana gelen zararları bu güvence ile karşılanır.

 

Muafiyetli Kasko Nedir?

 

İhtiyaçlarını iyi belirleyen tüketicilerin tercihi olarak öne çıkan muafiyetli kasko, genellikle bütçesini aştığı için kasko yaptırmaktan vazgeçme aşamasında olan tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Muafiyetli kasko, iyi ürün ile uygun fiyat doğrularının birleştiği satın alma noktasında, ekstra %40’a varan indirimler sağlayan alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerine göre oldukça cazip bir seçenek olan bu alternatif ile poliçeye aracın hasar alması durumunda yapılacak olan ödeme miktarında kesinti yapılması şartı getiriliyor. Bu kesinti miktarı araç bedelinin %1’i ,%2’si veya %3’ü tutarında olabileceği gibi poliçede belirlenen sabit bir miktar da olabiliyor. Muafiyetli kaskoda sabit bir miktar belirlenmemişse yapılacak olan kesinti miktarını belirleyen unsur aracın değeridir. Kasko satın alırken büyük oranda avantaj sağlayan muafiyetli kasko paketinin, aracın çalınması, ağır bir hasar alması ya da kullanılamaz hale gelmesi gibi büyük tehlikelere karşı da aracı uygun fiyatlarla güvence altına alan iyi bir seçenek olduğu düşünülebilir.

 

Kimler Muafiyetli Kaskoyu Tercih Etmeli?

 

Muafiyetli kasko konusunda karar vermeden önce göz önüne alınması gereken durumlar bulunmaktadır. Özellikle aracın şehir içi trafiğinde ne sıklıkla kullanıldığı ve mini hasar teminatının olup olmadığı mutlaka dikkate alınmalıdır. Çok sayıda küçük meblağlı hasar yapan bir araç kullanıcısı için muafiyetli kasko uygun bir seçenek olmayabilir.

Eğer;

 • Standart kasko primi/ Araç değeri % 10’a yakın veya % 10’dan yüksekse
 • Aracınız şehir içinde çok sık kullanılan bir araç değilse
 • Poliçenizde mini hasar teminatı varsa

Muafiyetli kaskonun sizin için avantajlı bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz.

 

Kasko Sigortası Ne Zaman Başlar ve Kapsamı Nedir?

 

Aracınıza yaptıracağınız Kasko Sigortası sigorta priminin tamamının veya eğer ödemeler takside bağlanmış ise ilk taksitin tahsil edildiği andan itibaren başlar. Kasko Sigortası ayrıca poliçeye eklenmediği sürece Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

“ARACINIZ ÇALINDIĞINDA YERİNE AYNISINI KOYABİLECEK EKONOMİK GÜCÜNÜZ YOKSA MUTLAKA KASKO YAPTIRMALISINIZ! SİZ SADECE SÜRÜŞ KEYFİNİZE ODAKLANIN… RİZİKOLAR UZMANLAR SİGORTA İLE GÜVENCEDE…”

Kasko sigortası yaptırdığınız takdirde aracınızda yaşanacak bir hasarın maliyetini kaskonuzu yaptırdığınız sigorta şirketine teslim etmiş olursunuz.

 

Uzmanlar Sigorta aracılığıyla satın almış olduğunuz Kasko ve diğer tüm Sigorta Poliçelerinin hasarları için 7/24 hizmette olan 0537 879 13 13 no’lu acil hasar hattımızı arayabilir veya WhatsApp’tan ulaşabilirsiniz.

Sahip olduğumuz Kasko Sigortası kapsamındaki olası bir hasar durumunda dosya inceleme ve onay işlemlerinizin mümkün olan en hızlı şekilde tamamlanması için aşağıdaki belgelerin mümkün olduğunca kısa süre içinde dosyanıza atanmış ekspere veya ilgili sigorta şirketine iletilmesi gerekmektedir.

 

İhbar Anında Sizden İstenecek Bilgiler

 • Poliçe numarası
 • Hasar
 • Tahmini hasar miktarı
 • Sigortalı telefon veya irtibat kurulacak kişi telefonu
 • Oto hasarlarında servis adresi ve telefonu

Kasko poliçesi sahibi olarak hasar dosyanızı şahsen takip etmek isterseniz hasar ihbar yaptığınız sırada size verilen hasar dosya numarasını saklamanızı tavsiye ederiz. Kaskonuzla ilgili yapacağınız tüm sorgu ve görüşmelerde bu numara sizin için gerekli olacak yegane bilgilerin başında gelmektedir.

 

Çarpma—Çarpılma Hasarları

 • Trafik kazası tespit tutanağı, zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
 • Alkol raporu
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları
 • Vergi kimlik numarası

Kasko güvencesi altındaki aracınızın tamirinin anlaşmalı servis ve tamirhanelerde yapılmasını tercih ettiğiniz takdirde sigorta şirketi denetimi altındaki bu servislere hiçbir ödeme yapmadan zararınızı giderebilirsiniz.

 

Araç Çalınması Hasarları

 

Kasko poliçesi sahibi olarak aracınızın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda,

 • Karakol müracaat tutanağı (tasdikli örneği)
 • Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
 • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
 • Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
 • Maliyeden borcu yoktur yazısı (tasdikli örneği)
 • Maliyeden silindi belgesi (tasdikli örneği)
 • Kasko poliçesi ve makbuz asılları
 • Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
 • D/M (dain- i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
 • Vergi kimlik numarası
 • Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)

 

Radyo-Teyp Çalınması Hasarları

 

Radyo teyp çalınması halinde, kasko poliçenizdeki radyo-teyp için verilmiş sigorta teminatı sona ereceği için yeniden radyo-teyp monte etmeniz halinde poliçenize ek teminat eklenmesi için bizimle irtibat kurunuz.

 

Cam Kırılması Sigortası Hasarları

 

 • Zabıt ve beyan
 • Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
 • Hasarlarla ilgili fotoğraflar(eksper gelmediği durumlarda)
 • Vergi kimlik numarası

 

ÖLÜMLÜ KAZALARDA;

 • Ölü muayene tespit tutanağı
 • Veraset ilamı (tasdikli örnek)
 • Ölenin gelir durumunu gösterir belge

YARALANMALI KAZALARDA;

 • Tedavi giderleri ile ilgili fatura ve makbuz asılları
 • İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura, ilaç fiyat küpürleri

MALULİYET MEYDANA GELEN KAZALARDA;

 • Maluliyeti gösterir heyet raporu
 • Malulün maluliyetten önceki ve sonraki kazanç durumunu gösterir belge
 • Kasko sahibi sigortalı tazminatı mahkeme kararı ile ödemiş ise mahkeme kararı
 • Kaza tespit tutanağı
 • Aracı kullanan kişinin ehliyet fotokopisi
 • ­Ruhsat fotokopisi
 • İcra emri
 • Ödeme belgesi ve poliçesi
 • Hasar Anında

Hasar anında Uzmanlar Sigorta olarak profesyonel hizmet anlayışımız ve uzman kadromuzla 7/24 yanınızdayız. Acil iletişim hattımızı aradığınız andan itibaren, kaza tespit tutanağını doldurmanıza yardım ediyor, aracınız hareket edemiyor durumdaysa çekicilerimizi size yönlendirerek en yakın yetkili servis noktamıza yönlendiriyoruz.

 

Hasar Dosyası

Hasar dosyanız aracınızı götürdüğünüz servis tarafından açılır ve takip işlemleri standartlara uygun şekilde takip edilir. Ama her ihtimale karşı uzmanlar sigortayı aradığınızda, hasar dosyasına ait gerekli belgeleri hazırlamanıza ve sigorta şirketine ulaştırmanıza yardımcı oluyoruz.

 

Geçici (İkame) Araç

Aracınız tamirdeyken geçici bir araç (İkame) isterseniz uzmanlar sigortayı arayın. Sigorta şirketinizle iletişime geçerek poliçenizdeki şartlara göre araç temininizi sağlıyoruz.

 

Eksper İşlemleri

Eksper işlemleriniz detaylı bilgi edinmek için uzmanlar sigortayı arayabilirsiniz. Eksper atanmasından araştırmaya, rapor yazımından sigorta şirketine ulaşmasına kadar tüm işlemlerinizi takip ediyor, size tüm aşamalar hakkında bilgi veriyoruz.

 

Servisteki Aracınız

Serviste bulunan aracınız hakkında bilgi almak için Uzmanlar Sigorta’yı arayın. Sigorta şirketinizle iletişime geçerek aracınızın ne kadar serviste kalacağı, ne zaman çıkacağı ve ayrıntılı durum analizlerini size iletiyoruz.

 

Hasar Talepleri

Hasar tutarı, tamir, parça tedariği, pert olduysa rayiç bedeli gibi talepleriniz için sigorta şirketinizle aranızda iletişim köprüsü kuruyoruz.

 

Hasar Ödemesi

Araç tamiriniz anlaşmalı olmayan bir serviste yapılıyorsa hasar ödemenizin zamanında yapılması için gerekli takibi yapıyoruz.

 

Araç Teslimi

Tamir işlemleriniz bittikten sonra araç teslim sürecinizi hızlandırmak için sigorta şirketinizle iletişime geçerek süreci hızlandırıyoruz.

 

Mutlu Son

Uzmanlar Sigorta olarak sadece poliçe düzenlerken değil, her an ve her koşulda sizi ve değer verdiklerinizi korumak için çalışıyoruz.

 

Yararlı Olması Dileğiyle | Uzmanlar Sigorta Aracılık Hizmetleri

Diğer yazılarımız için buraya tıklayın.

Comments

Not found any comments yet.

Leave a reply

Your email address will not be published, and your website url is not required.

Uzman Ekip, Uzman Danışmanlık

All Risk
İnşaat Sigortası

Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

Uzmanlar Sigorta

Sigorta Aracılık Hizmetleri

Sultangazi
İstanbul

İletişim Bilgileri

Email
iletisim@uzmanlarsigorta.com

+90 (532) 230 02 21

Mesai Saatleri: 08:30 - 18:00