Bize Ulaşın

+90 (532) 230 02 21

Bir mail yazın!

Kendinizden bahsedin:

Mesaj:

Mesajınız başarıyla gönderildi. Uzmanlarımız en kısa sürede size dönüş sağlayacak. Close this notice.

Trafik Sigortası Teklifi

Detaylar:

Arabanız:

Teklif talebiniz başarıyla oluşturuldu. Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecek. Close this notice.

Hayat Sigortası Teklifi

Koruma seviyesi:

Detaylar:

Son 12 ayda tütün veya nikotin ürünlerini kullandınız mı?

Evet, kullandım Hayır, kullanmadım
Teklif talebiniz başarıyla oluşturuldu. Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecek. Close this notice.

Dask Sigortası Teklifi

Detaylar:

Konut Detayları

Konut m²

Teklif talebiniz başarıyla oluşturuldu. Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecek. Close this notice.

Konut Sigortası Teklifi

Konutunuz:

Detaylar:

Teklif talebiniz başarıyla oluşturuldu. Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecek. Close this notice.
2 years ago · by · 0 comments

İnşaat Allrisk Sigortası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İnşaat Allrisk Sigortası

İnşaat Allrisk Sigortası

 

İnşaat Allrisk Sigortası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 

İnşaat Allrisk Sigortası Nedir?

 

Doğal afetler ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki yatırımların güvence altına alınması önem taşımaktadır. İnşaat Allrisk Sigortası’nın gerekliliği; projelerin devamlılığını sağlaması, sermaye, iş gücü ve zaman kaybının önüne geçilmesi durumlarında ortaya çıkmaktadır.

İnşaat Allrisk Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süreçte inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra;

 • Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına vb.)
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Hırsızlık
 • Şantiye -işletme kazaları
 • Dikkatsizlik -Sabotaj

gibi nedenlerle meydana gelebilecek risklere karşı projeyi güvence kapsamına alır. İnşaat Allrisk Sigortası, bütün inşaat projelerinde, inşaatın başladığı ilk andan itibaren projenin tamamlanmasına kadar geçen sürede olası bütün riskleri güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Bu inşaat projeleri; bina, yol, liman, köprü, baraj, kanalizasyon, elektrik hatları, havaalanı ve benzeri proje işleri İnşaat Allrisk Sigortası kapsamındadır.

İnşaat Allrisk Sigortası kısaca, sigorta süresi içerisinde inşaat sahasında, belirlenen istisnalar dışında önceden tahmin edilemeyen bir nedenle hasarın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak zararları öngörerek teminat altına almak amacıyla yapılır.

 

İnşaat Allrisk Sigorta Bedelinin Belirlenmesinde Aranan Kriterler

 

Sigorta bedeli, projenin tamamlandığı andaki değerine eşit olmalıdır. Bu değere gümrük, resim, vergi ve harçları ile işçilik ve nakliyat masrafları da dâhildir.

Sigorta bedeli, ihale konusu işlerde her yıl cari yıl fiyatları ile güncellenen sözleşme tutarından aşağı olamaz. Bu bedele o ana kadar yapılmış keşif artışları da dâhildir.

Sigorta yapılmış ise, inşaatta kullanılan makinelerin, aletlerin ve geçici inşaat binalarının sigorta bedelleri cari piyasa değerlerinden düşük olamaz.

Sigorta bedelini oluşturan değerlerde bir artış meydana gelmişse, sigorta ettiren bu artışı öğrendiği tarihten itibaren beş( 5) gün içinde ancak herhangi bir hasarın meydana gelmesinden önce sigorta şirketine bildirmek zorundadır. Böyle durumlarda sigorta şirketinin muvafakati aranır.

 

İnşaat Allrisk Sigortası Kapsamı Dışında Kalan İstisnai Durumlar

 

 • İnşaatta kullanılan iş makineleri ve donanımları
 • İnşaat bittikten sonra ya da geçici kabulden sonra başlayan inşaat alanında kullanılan geçici barakalar, yardımcı binalar ve şantiye alet ve teçhizatı
 • Teminat altına alınan bir hasar ile ilgili enkaz kaldırma giderleri
 • Teminat altına alınan bir hasar ile ilgili uçak dışında kalan seri araçlarla yapılan nakliye masrafları ve fazla çalışma ücretleri
 • Üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalının üstleneceği hukuki sorumluluklar
 • Kargaşalık, grev, lokavt, halk hareketleri ve bunlara müdahale sırasında meydana gelen hasarlar
 • Bakım
 • Terör eylemleri ve sabotaj ile bunlara müdahale sırasında doğan zararlar

 

İnşaat Allrisk Sigortası’ında Teminat Dışında Kalan Durumlar

 

 • İnşaat sahasında meydana gelecek yıpranma, aşınma, paslanma ve çürümeler
 • Envanter açıkları
 • İnşaatın tamamlanan kısımlarında, geçici kabulü yapılan kısımlarda ya da işverene teslim edilen kısımlarında meydana gelecek hasarlar, ayrıca teminat altına alınmışsa, bakım devresi biten kısımlarda meydana gelen hasarlar
 • İnşaat ile alakalı tüm araçlar
 • Terör, savaş, isyan, ayaklanma, sabotaj ve benzer durumlar nedeniyle yaşanan kargaşalar ve müdahaleler sonucu meydana gelen hasarlar
 • Proje veya hesap hataları yüzünden meydana gelecek hasarlar
 • Malzemenin bozuk ya da kusurlu işçilik neticesinde olan hasarlar
 • Sigortalının bilerek neden olduğu hasarlar
 • İnşaatın gecikmesinden, kısmen veya tamamen durmasından, taahhüdün yarım kalmasından, akdin feshinden veya cezai şartların uygulanmasından doğan her türlü zararlar teminat kapsamı dışındadır.

 

İnşaat Allrisk Sigortası Teminat Süresi

 

 • Teminat inşaat malzemelerinin inşaat sahasına inmesi ile başlar. Poliçenin bittiği an sona erer.
 • Poliçe teminatı bitmeden önce inşaatın biterek işverene teslim edilmesi ya da geçici kabul yapılması ile herhangi bir bildirime gerek olmadan inşaat sigortası teminatı biter. Bakım devresi teminatı başlar.
 • Poliçe süresinde inşaat bitmez ise anlaşılacak prim tutarı ile taraflar poliçe süresini uzatabilirler.
 • Eğer inşaat işleri bir aydan fazla süre ile durursa sigortacı gerekli bildirimleri yaparak verilen teminatları durdurabilir. Durdurulan süre teminat tekrar başladığında poliçe süresine ilave edilir.
 • Teminat poliçe başlangıç tarihinde saat 12.00’de başlar, Teminat poliçe bitişi tarihinde saat öğlen 12.00’de sona erer.

 

İnşaat Allrisk Sigortası Bakım Devresi

 

İnşaatın bitimi ya da geçici kabulü ile başlayan ve inşaatın işveren tarafından kesin kabulü ile sona eren dönemdir.

 

Teminat Kapsamı

 

Müteahhidin sözleşme kapsamında inşaatın geçici kabulünden sonra eksik kalan ya da düzeltilmesi gereken işleri yaptığı esnada sigortalı değerlere verdiği zararları karşılar.

Bakım devresi başladıktan sonra ortaya çıkan inşaat sürecinde müteahhidin sorumlu olduğu ziyan ve hasarları karşılar.

 

Bakım Devresi Teminat Kapsamına Girmeyen Durumlar

 

 • Müteahhidin neden olmadığı zararlar
 • Doğal afetler
 • Grev, lokavt, kötü amaçlı halk hareketleri
 • Terör ve terör olaylarını durdurmak için asker, polis ve kolluk kuvvetlerinin neden olduğu hasarlar
 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

 

Bakım devresi teminatı kapsamına girmeyen durumlardır.

Diğer yazılarımız için buraya tıklayın.

Comments

Not found any comments yet.

Leave a reply

Your email address will not be published, and your website url is not required.

Uzman Ekip, Uzman Danışmanlık

All Risk
İnşaat Sigortası

Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

Uzmanlar Sigorta

Sigorta Aracılık Hizmetleri

Sultangazi
İstanbul

İletişim Bilgileri

Email
iletisim@uzmanlarsigorta.com

+90 (532) 230 02 21

Mesai Saatleri: 08:30 - 18:00